SHIRT
NUMBER HISTORY
Jersey Number Genealogy

※1 Mid-season transfer (In) ※2 Mid-season transfer (Out)
※3 Second registered player
※4 JFA・J.League special designated player
 • Newly joined
 • Return

2020

 • 1

  Tsuyoshi KODAMA

 • 2

  Sei MUROYA ※2

 • 3

  Masato MORISHIGE

 • 4

  Tsuyoshi WATANABE

 • 5

  Daiki NIWA

 • 6

  Ryoya OGAWA

 • 7

  Hirotaka MITA

 • 8

  Yojiro TAKAHAGI

 • 9

  Diego OLIVEIRA

 • 10

  Keigo HIGASHI

 • 11

  Kensuke NAGAI

 • 13

  Go HATANO

 • 15

  Adailton

 • 17

  Na SANGHO ※2

 • 18

  Kento HASHIMOTO ※2

 • 19

  Kiwara MIYAZAKI

 • 20

  Leandro

 • 22

  Takumi NAKAMURA

 • 23

  Kiichi Yajima

 • 24

  Taichi HARA

 • 25

  Sodai HASUKAWA ※4

 • 27

  Kyosuke TAGAWA

 • 28

  Takuya UCHIDA

 • 29


  ⇒Makoto OKAZAKI ※1

 • 31

  Shuto ABE

 • 32

  Joan OUMARI

 • 33

  Akihiro HAYASHI

 • 34

  Chayathorn ※2

 • 35

  Yoshitake SUZUKI

 • 37

  Hotaka NAKAMURA

 • 38

  Kazuya KONNO

 • 39

  Kou SHIMURA

 • 40

  Rei HIRAKAWA

 • 41

  Taishi Brandon NOZAWA

 • 44

  Manato SHINADA

 • 45

  Arthur SILVA

 • 47

  Seiji KIMURA

 • 49

  Kashif BANGNAGANDE

2021

 • 1

  Tsuyoshi KODAMA

 • 2

  Arthur SILVA

 • 3

  Masato MORISHIGE

 • 4

  Tsuyoshi WATANABE

 • 5

  Bruno UVINI

 • 6

  Ryoya OGAWA

 • 7

  Hirotaka MITA

 • 8

  Yojiro TAKAHAGI

 • 9

  Diego OLIVEIRA

 • 10

  Keigo HIGASHI

 • 11

  Kensuke NAGAI

 • 13

  Go HATANO

 • 14

  Takuya UCHIDA

 • 15

  Adailton

 • 16

  Nobuyuki ABE

 • 18

  Manato SHINADA

 • 20

  Leandro

 • 21

  Takuya AOKI

 • 22

  Takumi NAKAMURA

 • 23

  Ryoma WATANABE

 • 25

  Sodai Hasukawa

 • 27

  Kyosuke TAGAWA

 • 28


  ⇒Junya SUZUKI ※1

 • 29

  Makoto OKAZAKI

 • 30

  Tsubasa TERAYAMA ※4

 • 31

  Shuto ABE

 • 32

  Joan OUMARI

 • 33

  Akihiro HAYASHI

 • 34

  Rio OMORI

 • 36

  Hisatoshi NISHIDO ※4

 • 37

  Hotaka NAKAMURA

 • 38

  Kazuya KONNO

 • 39

  Shuto OKANIWA ※4

 • 41

  Taishi Brandon NOZAWA

 • 49

  Kashif BANGNAGANDE

 • 50


  ⇒Yuto NAGATOMO ※1

2022

 • 1

  Tsuyoshi KODAMA

 • 3

  Masato MORISHIGE

 • 5

  Yuto NAGATOMO

 • 6

  Ryoya OGAWA

 • 7

  Hirotaka MITA

 • 8

  Yojiro TAKAHAGI

 • 9

  Diego OLIVEIRA

 • 10

  Keigo HIGASHI

 • 11

  Kensuke NAGAI

 • 13

  Go HATANO

 • 14

  Takuya UCHIDA

 • 15

  Adailton

 • 16

  Takuya AOKI

 • 17

  Kazuya KONNO

 • 18

  Manato SHINADA

 • 19

  Keita YAMASHITA

 • 20

  Leandro

 • 22


  ⇒Luiz PHELLYPE ※1

 • 23

  Ryoma WATANABE

 • 24

  Jakub SLOWIK

 • 25

  Sodai Hasukawa

 • 28

  Junya SUZUKI

 • 29

  Makoto OKAZAKI

 • 30

  Yasuki KIMOTO

 • 31

  Shuto ABE

 • 32

  Tsubasa TERAYAMA ※4

 • 33

  Akihiro HAYASHI

 • 35


  ⇒Koki TSUKAGAWA ※1

 • 36

  Hisatoshi NISHIDO ※4

 • 37

  Hotaka NAKAMURA

 • 39

  Shuto OKANIWA

 • 40

  Rei HIRAKAWA

 • 43

  Yuki KAJIURA

 • 44

  Kuryu MATSUKI

 • 45

  Kojiro YASUDA

 • 47


  ⇒Seiji KIMURA ※1

 • 48

  Yuta ARAI ※4

 • 49

  Kashif BANGNAGANDE

 • 50

  Henrique TREVISAN