VOLLEYBALLNEWSニュース

2020.10.16

長友優磨選手 インタビュー掲載(ウェブサイト)のお知らせ

長友優磨選手のインタビュー記事の掲載を、下記のとおりお知らせいたします。

   

   

  

【掲載サイト】

Yahoo!ニュース

 

【登場者】

長友優磨選手

      

【内容】

全治1年の大けがから復帰の男子バレーFC東京長友優磨

仲間と共に「清水さんと戦いたい」

 

【掲載日】

掲載中

 

【URL】

https://news.yahoo.co.jp/bylin...